شاهزاده 20 ساله رياست جلسه شوراي امنيت را بر عهده گرفت

سیاسی

شاهزاده «حسين بن عبدالله الهاشمي» وليعهد 20 ساله اردن، رياست جلسه روز پنج شنبه شوراي امنيت سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر، رياست دوره اي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ماه جاري بر عهده كشور اردن است. اين كشور طی دو هفته گذشته با در دو اقدام متفاوت، توجه رسانه ها را به خود جلب كرده است.

ابتدا «دینا قعوار» سفير اردن در سازمان ملل كه به عنوان نخستین زن عرب رياست جلسه دو هفته پيش شواري امنيت را بر عهده گرفت،‌

روز پنج شنبه نیز شاهزاده «حسين بن عبدالله الهاشمي» وليعهد 20 ساله اردن با بر عهده گرفتن رياست جلسه اين هفته شوراي امنيت، بار دیگر توجه  رسانه ها را به خود جلب كرد.

بدين ترتيب او توانست نام خود را به عنوان کم سن ترين رئيس شوراي امنيت سازمان ملل در تاريخ ثبت كند.