فیلم/ حضور رهبران جهان در سالگرد کشتار ارامنه

سیاسی

جمعی از رهبران جهان از جمله روسای جمهور روسیه، فرانسه و آلمان با حضور در ارمنستان، در مراسم یکصدمین سالگرد کشتار ارامنه شرکت کردند.

فیلم/ حضور رهبران جهان در سالگرد کشتار ارامنهجمعی از رهبران جهان از جمله روسای جمهور روسیه، فرانسه و آلمان با حضور در ارمنستان، در مراسم یکصدمین سالگرد کشتار ارامنه شرکت کردند.