یک بانوی عرب رئیس شورای امنیت شد

سیاسی

خانم «دینا قعوار» سفیر کشور پادشاهی اردن در سازمان ملل متحد، ریاست ماهانه شورای امنیت را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تعیین شدن خانم «دینا قعوار» به عنوان رئیس ماهانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، اولین بانوی عرب از زمان تأسیس آن تا به امروز، بر کرسی ریاست این شورا تکیه زد.

قابل ذکر است، موضوعاتی که در یک ماه ریاست قعورا بر شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار خواهد گرفت، پرونده های مربوط به حوادث خاورمیانه، پرونده فلسطین، بحران یمن و سوریه، وضعیت لیبی و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و برخی دیگر موضوعات اساسی در جهان خواهد بود.

لازم به ذکر است، عمر شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از 70 سال است و در طول این مدت هیچ گاه یک بانوی عرب ریاست این شورا را بر عهده نداشته است.