مسئول عملیات بمبگذاری در شهر فلوجه به هلاکت رسید

سیاسی

یکی از سرکردگان گروه داعش و مسئول عملیات بمبگذاری در شهر فلوجه به هلاکت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، منابع امنیتی عراق اعلام کردند که «ابوحمزه» مسئول عملیات بمبگذاری در شهر فلوجه به هلاکت رسید.

یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد که ابوحمزه یکی از سرکردگان داعش و مسئول عملیات بمبگذاری در شهر فلوجه به هلاکت رسید.

وی به همراه سه نفر از عناصر داعش در جریان بمبگذاری یک دستگاه خودرو و منفجر شدن این خودرو به هلاکت رسیدند.