بررسی تقاضای تفحص از طرح توسعه مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هفته آینده تقاضای نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس و همچنین تحقیق و تفحص از طرح توسعه مجلس را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، لایحه هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک، طرح بهینه سازی مصرف آب شرب و طرح افزایش جمعیت بهره‌مند روستایی کشور از آب شرب از دیگر دستورکارهای کمیسیون برنامه و بودجه در هفته آینده خواهد بود.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه همچنین قرار است ضمن رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال 92 کل کشور جمع بندی نهایی خود را در مورد عملکرد مالی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

گزارش عملکرد بند «ح» تبصره 2 قانون بودجه سال 93 در مورد گازرسانی به روستاها نیز با حضور مسئولین ذیربط ارائه خواهد شد.

کارگروه عمومی و دفاعی این کمیسیون نیز رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال 92 را در دستور کار دارد.

انتهای پیام

کد N799799