آیت الله عیسی قاسم تمدید بازداشت شیخ علی سلمان را محکوم کرد

سیاسی

آیت الله عیسی قاسم روحانی برجسته بحرین تمدید بازداشت دبیر کل جمعیت الوفاق این کشور را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، آیت الله شیخ عیسی قاسم یکی از روحانیون برجسته بحرین از تصمیم اخیر رژیم آل خلیفه مبنی بر تمدید بازداشت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق به شدت انتقاد کرد.

وی اظهار داشت که اقدام اخیر آل خلیفه بیانگر تصمیم این رژیم برای ادامه سرکوبگری در بحرین است. شیخ عیسی قاسم با بیان اینکه اراده شیخ علی سلمان فراتر از رنج ها و دردهایی است که وی متحمل می شود گفت: مردم بحرین با اراده و ایمانی که دارند دست از خواسته هایشان نخواهند کشید.

خاطرنشان می شود رژیم آل خلیفه عصر روز گذشته بازداشت شیخ علی سلمان را تا ۲۰ می (۳۰ اردیبهشت) تمدید کرد. آل خلیفه در توجیه این اقدام اعلام کرده است که تمدید بازداشت وی با هدف تکمیل تحقیقات انجام شده است.