جوانان عرب اعتقاد خود به دموکراسی را از دست داده‌اند

یک نظر سنجی نشان داد، جوانان کشورهای عرب اعتقاد خود به دموکراسی را از دست داده‌اند و خوشبینی اولیه آن‌ها به قیام های بهار عربی به نگرانی از افراط‌گرایی خشونت آمیز تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری هند، مرکز نظرسنجی بارسون- مارستلر، در نظرسنجی خود از جوانان کشورهای عربی دریافته که این جوانان از رسیدن به دموکراسی سرخورده شده‌اند و اشتیاق اولیه آنها به بهار عربی تبدیل به ترس از افراط‌گرایی خشونت‌آمیز شده است.

بر اساس این نظرسنجی،‌ در حالی که در سال 2011 ،‌92 درصد از جوانان کشورهای عرب می‌گفتند، زندگی کردن در یک دموکراسی مهم‌ترین خواسته آنان است اما در سال 2015 تنها 38 درصد از این جوانان چنین عقیده‌ای دارند.

براساس این نظر سنجی 39 درصد از این جوانان در پاسخ به اینکه آیا با عبارت «دموکراسی هرگز در این منطقه برقرار نخواهد شد» موافق یا مخالف هستند، اعلام کردند که با آن موافق هستند. ‌در عین حال 36 درصد نیز گفتند، دموکراسی می‌تواند در این منطقه برقرار شود و 25 درصد نیز گفتند نسبت به آن مطمئن نیستند.

از سوی دیگر ظهور گروه تروریستی داعش تبدیل به یک نگرانی مهم جوانان عرب شده و از هر چهار جوان عربی سه نفر (73 درصد) اظهار کردند که نگران افزایش نفوذ داعش هستند و همچنین از هر پنج تن دو نفر (37 درصد) گفتند گروه داعش بزرگترین مانع پیش روی منطقه است.

این نظرسنجی با پرسش رو در رو از سه هزار و 500 جوان اهل شش کشور عربی که بین 18 تا 24 سال سن داشته‌اند انجام شده است.

انتهای پیام

کد N799449