تصاویری از دیدار دکتر روحانی و شینزو آبه

کد N799086