طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به تایید شورای نگهبان رسید

روابط عمومی شورای نگهبان خبر داد:

شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

کد N799042