توسط شورای نگهبان؛

طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر تائید شد

سیاسی

شورای نگهبان طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شورای نگهبان، طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.