در قلب راکتور تحقیقاتی تهران

ایرنا نوشت:

بازدید از قلب رآکتور تحقیقاتی تهران؛ رآکتور پنج مگاواتی حرارتی برای هر ایرانی فرصتی تکرار نشدنی است؛ راکتوری که سال 1345 در تهران بنا نهاده شده است.

ظهر چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه انتهایی ترین نقطه خیابان امیرآباد شمالی سکوتی حکمفرماست و گرمای زودرس دومین ماه بهار بر این سکوت افزوده است؛ تنها گهگداری عبور یک ماشین با سرعت؛ این سکوت را می شکند؛ اما آن سوی دیوار طولانی این خیابان، رآکتور تحقیقاتی تهران واقع است؛ رآکتوری که از حدود آبان 92 برای تولید رادیوداورها یکسره روشن بوده است و امروز برخی تولیدات پزشکی آن به 6 کشور صادر می شود.

رآکتور ساعاتی درهفته برای چک کردن، ترخیص نمونه ها و بازدید از پمپ ها و تجهیزات خاموش می شود و باز فعالیت را از سر می گیرد.

امروز شورای اطلاع رسانی دولت برنامه بازدیدی را برای خبرنگاران و دبیران حوزه دولت از سازمان انرژی اتمی تدارک دیده بود؛ بازدیدی که تجربه ای جدید و در خور توجه بود.

نخستین برنامه؛ بازدید از نمایشگاه خرابکاری صنعتی بود؛ خرابکاری هایی که سازمان های جاسوسی آمریکا، رژیم صهیونیستی و بعضا انگلیس در تجهیزات تهیه شده برای صنعت هسته ای کشورمان انجام داده اند.

خرابکاری هایی که از تولید تجهیزات هسته ای سخت تر، پیچیده تر است و نیاز به کار فنی دقیق تری دارد. کارشناسی که در نمایشگاه ما را همراهی می کرد و خرابکاری های کشف شده را تک به تک و با حوصله توضیح می داد؛ می گفت که آخرین خرابکاری فروردین 94 کشف شد .

پس از بازدید از رآکتور تحقیقاتی تهران؛ نوبت به دیدن آزمایشگاه های تولید رادیوداروهای تشخیصی و درمانی رسید، رادیو دارو ترکیبی شیمیایی است که یک ماده رادیواکتور در آن قرار داده می شود که ذره بتا، گاما یا آلفا از خود ساطع می کند.

داروهای نشاندار رادیواکتیو که به مریض تزریق یا خورانده می شوند، رادیو دارو نامیده می شود. دارویی هسته ای یا رادیو فارماکولوژی روش دارویی خاصی است که با ترکیبات، آزمایش یا تزریق مناسب رادیو دارو به مریض ارتباط دارد.

....و اکنون هزاران مریض که به گفته متخصص تولید رادیوداروهای رآکتور تهران تعدادشان افزایش یافته؛ از این دانش فرا مدرن و نو یعنی همان روش پزشکی هسته ای و رادیوداروها برای تشخیص و درمان بیماری خود استفاده می کنند.

4949

کد N799031