عراقچی در بدو ورود به وین :

ممکن است کار روی سند نهایی از امروز شروع شود

سیاسی

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در پاسخ به این سوال که آیا از امروز نگارش متن آغاز خواهد شد ، گفت:این نحوه کار ما روی سند نهایی است و ممکن است از امروز شروع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در بدو ورود به فرودگاه وین در خصوص دور جدید مذاکرات هسته ای گفت: همانطور که گفته شده بعد از مباحثی که در لوزان داشتیم و راه حل هایی که در مجموعه مذاکرات منتهی با لوزان  بدست آمد،از امروز کار نگارش این راه حل ها با همه جزییاتش شروع خواهد شد  که البته کار سختی است.

رییس تیم هسته ای ایران افزود: به مدت 3 روز در وین خواهیم بود و بعد در باره ادامه جلسات تصمیم گیری خواهدشد.

وی تاکید کرد: از نظر ما اولویت در جلسات فعلی بحث تحریم هاست و باید در این خصوص بتوانیم راه حل هایی را که بدست آمده، دقیق تر  و ابهامات و پرسش ها را کمتر  کنیم.

عراقچی با بیان اینکه امیدوار هستیم در فاصله ای که در اختیار داریم و حتی زودتر بتوانیم جمع بندی  ها را انجام دهیم، در پاسخ به این سوال که آیا از امروز نگارش متن آغاز خواهد شد ، گفت:این نحوه کار ما روی سند نهایی است و ممکن است از امروز شروع شود.

تمامی تحریم ها در روز اجرای  توافق باید برداشته شود

رییس هیات مذاکره کننده هسته ای ایران در وین تاکید کرد:تمامی تحریم های اقتصادی و مالی در روز اجرایی شدن توافق باید برداشته شود.

معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در وین در پاسخ به این سوال که آمریکایی ها  مدعی هستند تحریم ها باید بعد از راستی آزمایی و بصورت مرحله ای برداشته شود  ودراین باره تفاسیر مخصوص به خود   مطرح کرده اند، گفت: آنچه که توافق شده و از نظر ما مسلم است اینکه تمامی تحریم های اقتصادی و مالی در روز اجرایی شدن توافق باید برداشته شود.

به گزارش واحدمرکزی خبر ، عراقچی تصریح کرد: اینکه این کار با توجه به انواع تحریم هایی که  در اتحادیه اروپا ، آمریکا و شورای امنیت وجود دارد، دقیقا چگونه صورت بگیرد ، کاری است که الان باید انجام دهیم.

وی تاکید کرد: از نظر ما کاملا مشخص و مسلم  است  آن روز که توافق می کنیم ، توافقات ما اجرایی خواهد شد و در ان روز  همه  تحریم های اقتصادی و مالی قطعا باید لغو شود.