آیا سیدحسن خمینی به درخواست اصلاح طلبان،نامزد خبرگان می شود؟

سایت هفته نامه مثلث نوشت:

در حالي که تا چند ماه ديگر انتخابات مجلس خبرگان برگزار خواهد شد اصلاح طلبان رايزني هاي انتخاباتي خود را در اين خصوص آغاز کرده اند .
 در تازه ترين خبر در اين مورد شنيده است که طيفي از اصلاح طلبان تلاش مي کنند تا فهرستي را به سرليستي اکبر هاشمي رفسنجاني و سيد حسن خميني مهيا کنند .
بر اساس اين خبر سيد حسن خميني تا کنون در اين مورد و در پاسخ به درخواست هاي اصلاح طلبان مقاومت کرده و پاسخ منفي داده است.
پيش تر نيز سايت مثلث آنلاين در خبري نوشته بود :شماري از اصلاح‌طلبان از سيدحسن خميني درخواست کرده‌اند که براي انتخابات مجلس خبرگان نامزد شود.
 مثلث‌آنلاين ادامه داده بود :«پس از اينکه اصلاح‌طلبان توانستند در ائتلاف با ميانه‌روها به بخشي از خواسته‌هاي خود در دولت يازدهم دست يابند اکنون به صورت جدي تصميم دارند که در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان به صورت فعالانه وارد عمل شوند.در همين راستا برخي چهره‌هاي با سابقه اصلاح‌طلب از حاج سيد حسن آقاي خميني که سالياني را در قم به تحصيل علوم حوزوي پرداخته خواسته‌اند خود را براي انتخابات خبرگان رهبري نامزد کند.آنها حتي به وي توصيه کرده‌اند در صورتي که شوراي نگهبان خواستار حضورش در آزمون علمي اجتهاد شد او در اين آزمون هم شرکت کند تا مانعي براي نامزدي‌اش در انتخابات ايجاد نشود.

 

1717

کد N798765