گروگانهای ولایت پکتیا آزاد شدند

سیاسی

وزارت کشور افغانستان اعلام کرد ۱۹ کارمند یک نهاد مین روبی که دو روز پیش توسط طالبان ربوده شده بودند آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، وزارت کشور افغانستان اعلام کرد ۱۹ کارمند یک نهاد مین روبی که دو روز پیش توسط طالبان ربوده شده بودند آزاد شدند.

روز دو شنبه هفته جاری ۱۹ نفر از کارمندان یک نهاد مین روبی در ولایت پکتیا توسط طالبان ربوده شدند و پس از دو روز با میانجیگری بزرگان قومی آزاد شدند.

پدیده گروگانگیری در افغانستان تبدیل به یک معضل بزرگ و خطرناک شده است. پارلمان افغانستان مقامات امنیتی را برای پاسخگویی به مجلس احضار کرده است.