هنگ کنگ طرح اصلاحات انتخابات را به قانونگذاران داد

سیاسی

هنگ کنگ بسته اصلاحات انتخابات را به مجمع قانونگذاری این منطقه ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، دولت هنگ کنگ امروز بسته اصلاحات انتخابات را به مجمع قانونگذاری ارائه داد. به موجب این طرح، ۵ میلیون هنگ کنگی واجد شرایط می توانند برای نخستین بار رهبر خود را از طریق رای گیری در انتخابات عمومی انتخاب کنند.

اما بسته اصلاحی از سوی برخی احزاب هنگ کنک مورد انتقاد شدید قرار گرفته است چراکه هر سه کاندیدایی که قرار است در این انتخابات با یکدیگر رقابت کنند باز هم از سوی هیأتی انتخاب می شوند که در ارتباط مستقیم با دولت چین هستند.