مقامات امنیتی افغانستان برای پاسخگویی به مجلس می‌روند

سیاسی

پارلمان افغانستان رئیس شورای امنیت ملی را برای پاسخگویی و شفاف سازی در مورد برخی مسائل امنیتی احضار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اخیرا فرماندار ولایت پکتیا شورای امنیت ملی را متهم به کمک رسانی به داعش کرده بود؛ قرار است هفته آینده جلسه بررسی این مساله با حضور رئیس شورای امنیت ملی افغانستان و فرماندار ولایت پکتیا برگزار شود.

همچنین اوضاع وخیم امنیتی و افزایش انفجار ها و گروگانگیری ها مقامات پارلمانی را به شدت نگران ساخته است.

پیش از این نیز پارلمان افغانستان برخی افراد ذینفوذ در داخل دولت را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کرده بود.