تحلیل بین الملل/

منطق عربستان در تجاوز به یمن

سیاسی

تجاوز عربستان به یمن از جنبه امنیت پژوهی نشان دهنده این است که نوع نگاه امنیتی سعودیها به تحولات منطقه ناشی از رویکرد رئالیستی حاکم بر جنگ سرد است.

خبرگزاری مهر-سرویس بین الملل: حمله عربستان به یمن از منظر حقوق بین الملل «تجاوز» محسوب می شود. بر اساس مفاد قطعنامه‌ 3314‌ مصوب تاریخ 14 دسامبر 1974 م. مجمع عمومی سازمان ملل اقدام عربستان در حمله به یمن از مصادیق تجاوز مورد حمایت جامعه ملل به شمار می رود.

هر چند جامعه ملل متحد در متجاوز شناختن عربستان نتوانست کاری بکند!

اما چرا عربستان با وجود حملات هوایی مکرر به یمن نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد.

رویکرد عربستان در تحولات یمن نشان از رویکرد پارادوکسیکال این کشور به مقوله امنیت است. عربستان که دارای ساختار بسته و متصلب سیاسی است نمی تواند حکومتی در یمن را تحمل کند که اکثریت مردمی آنرا انتخاب کرده اند.

عربستان در واقع حکومتی مستقل در یمن را برنمی تابد. دلایل این امر این است که یمن از جنبه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک برای این کشور حائز اهمیت است و امنیت تنگه باب المندب و نظم امنیتی دریای سرخ که در ارتباط با خلیج فارس است برای این کشور جنبه حیاتی دارد و همواره تلاش دارد این نظم مبتنی بر خواسته های آن باشد.

دقیقاً نکته پارادوکسیکال همینجاست. چرا که نظم امنیتی مورد نظر عربستان در دریای سرخ و منظقه خلیج فارس زمانی حاصل می شود که حکومتهای دست نشانده این کشور و غرب بر سر کار باشند.

حتی اگر با منطق « طرح خاورمیانه بزرگ» نیز به موضوع بنگریم و حسن نیت آنرا بپذیریم! باز هم حکومتی دموکراتیک در یمن نمی تواند پیش برنده منافع غرب و متحدانش در منطقه باشد.

در واقع عربستان با نگاه جنگ سرد به امنیت و تقریر رئالیستی از آن که مبتی بر حفظ امنیت دولتی(دولت دست نشانده خود) است با سرکوب مردم یمن و به خطر انداختن امنیت واقعی این کشور که همانا امنیتی انسانی است سعی در روی کار آوردن حکومتی دست نشانده دارد.

پر واضح است که این رویکرد نمی تواند موفق باشد. چرا که واقعیتهای دموگرافیک یمن نمی تواند حکومتی دست نشانده عربستان را در یمن بر سر کار آورد و اگر زور و سرکوب چنین امری را محقق سازد نتیجه آن اعتراضات مردمی خواهد بود که این کشور سالیان متمادی با آن دست به گریبان بوده است.

یکی از نکات جالب توجه در تلاش عربستان برای تشکیل نیروی نظامی مشترک عربی به ابتکار اتحادیه عرب نشان از این است که نظم امنیتی خلیج فارس مورد توجه این کشور تماماً مورد پذیرش همه کشورهای حاشیه این پهنه آبی نبوده است.

چرا که تلاش برای مجاب کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس در ایجاد نیروی مشترک با مخالفت برخی کشورها از جمله عمان مواجه بوده و خواهد بود. به عبارت دیگر همه این کشورها حاضر به پرداختن هزینه رقابتها و ماجراجویی های عربستان در منطقه نیستند.

از اینرو عربستان تلاش دارد با ابتکار اتحادیه عرب که مسلماً به دلایل گوناگان این ابتکار شکست خورده است نیروی مشترک عربی تشکیل دهد.

در تجاوز به یمن به رغم تلاش عربستان برای ایجاد یک ائتلاف عربی نتوانست در اهداف خود موفق باشد.