فیلم/ وقوع سهمگین ترین توفان سالهای اخیر در استرالیا

سیاسی

بین الملل: استرالیا از روز یکشنبه شاهد وقوع توفانی سهمگین و بارش بی سابقه باران بوده که در نتیجه آن در برخی از مناطق این کشور سیل جاری شده است.

بر اثر این توفان و سیل تا روز گذشته دست کم سه نفر کشته شده بودند و برق بیش از ۲۰۰ هزار منزل نیز در سیدنی قطع شده بود. قطع درختان و تخریب دیوار ساختمان ها بیشترین خسارت را به شهروندان استرالیایی در این توفان وارد کرده است. 

فیلم/ وقوع سهمگین ترین توفان سالهای اخیر در استرالیابین الملل: استرالیا از روز یکشنبه شاهد وقوع توفانی سهمگین و بارش بی سابقه باران بوده که در نتیجه آن در برخی از مناطق این کشور سیل جاری شده است.