انبارلوئی در گفتگو با مهر:

رفع تحریم ها معجزه نمی‌کند / کلید مشکلات اقتصادی احیای تولید است

سیاسی

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با بیان اینکه با رفع تحریم ها معجزه ای در اقتصاد کشور به وجود نمی آید، گفت: تنها با خارج شدن از رکود و رونق تولید مشکلات اقتصادی کشور حل می شود.

کاظم انبارلوئی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آثار رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور گفت:  بدون شک تحریم ها خسارت های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است که در مذاکرات ۱+۵ دولت موظف است این خسارت ها را طلب کند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، افزود:  نماینده ای از سوی خزانه داری آمریکا بر مذاکرات هسته ای نظارت دارد که این موضوع نشان می دهد که یک دیدگاه اقتصادی نسبت به مذاکرات وجود دارد، لذا ما نیز باید در این مذاکرات خسارت های اقتصادی ، بانکی ، خسارت های علمی و حتی خسارت های جانی که منجر به شهادت دانشمندان هسته مان شده است را طلب کنیم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با بیان اینکه با تلاش کارآفرینان خسارت های اقتصادی تحریم ها  به حداقل رسیده است، تصریح کرد: به هر حال تحریم ها آسیب هایی داشته است اما در داخل به همت کارآفرینان سعی شد جلوی این خسارت های اقتصادی گرفته شود و به دلیل آنکه کمترین مناسبات اقتصادی را با کشورهای آمریکایی و اروپایی داشتیم تحریم ها آن طور که پیش بینی می شد به اقتصاد کشور لطمه نزده است.

انبارلوئی، با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور باید با برنامه های ۵ ساله و ۲۰ ساله برطرف شود، گفت: اقتصاد کشور گرفتار مشکلاتی است که این مشکلات با رفع تحریم ها برطرف نمی شود بلکه یک مدیریت و برنامه اقتصادی قوی می طلبد.

وی رکود را یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور نام و برد و گفت: رکود حاکم بر اقتصاد باید با مدیریت صحیح برطرف شود. خیلی از بنگاههای اقتصادی ما نیم شیفت کار می کنند که باید ظرفیت های تولید راه بیفتد و از شدت واردات کاسته شود چراکه با هر کالایی که وارد می شود یک فرصت جدید شغلی در داخل مورد تهدید قرار می گیرد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با تاکید براینکه رفع تحریم ها در اقتصاد ایران معجزه نمی کند،خاطرنشان کرد: دولت باید با برنامه های اقتصادی مشخص و حرکت در چارچوب خطوط کلی اقتصاد مقاومتی به سمت رونق تولید برود و تنها با رونق تولید است که می توانیم بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آییم.