رهبر حزب محافظه کار، مظنون به ویرایش صفحه مخالفانش در ویکی پدیا

سیاسی

پایگاه اینترنتی دایره المعارف آزاد ویکی پدیا، حساب کاربری یکی از کاربرانش را به دلیل سوء ظن نسبت به ویرایش اطلاعات رقبا توسط «گرنت شیپس» رهبر حزب محافظه کار انگلیس مسدود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسی اسپاتنیک، گفته می شود که این حساب کاربری یا متعلق به گرنت شیپس بوده یا فردی مرتبط با وی و در صفحه رقبای انتخاباتی حزب محافظه کار اطلاعات غلطی را وارد می کرده است.

ویکی پدیا درباره علت مسدود کردن این حساب کاربری با عنوان «کانتریبیکس» و ارتباط با رهبر حزب محافظه کار نوشته است: این کاربر پاراگرافی را به صفحه یکی از مخالفان این حزب اضافه کرده است. این در حالی است که کمتر از یک ماه قبل، گرنت شیپس توسط همان فرد مورد انتقاد قرار گرفته بود.

تحقیقات جداگانه ای نیز که توسط روزنامه گاردین صورت گرفته نشان می دهد که این حساب کاربری اصلاحاتی را در قسمت زندگینامه صفحه گرنت شیپس در ویکی پدیا و همچنین اصلاحاتی را در صفحه برخی از سیاستمدار سرشناس انگلیسی از جمله فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه این کشور انجام داده است.