گزارش ماهانه آژانس درباره میزان تعهد ایران به برنامه اقدام مشترک

سیاسی

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش ماهانه خود در رابطه با میزان پایبندی ایران به تعهدات خود در قالب برنامه اقدام مشترک را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یوکیو آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش ماهانه خود درباره میزان تعهد ایران به تعهدات خود در رابطه با توافق هسته ای موقت «طرح اقدام مشترک» با گروه ۱+۵ را به این آژانس ارائه داد.

متن کامل این گزارش به شرح  زیر است:

۱- همانطور که در گزارش GOV/۲۰۱۴/۲ آمده بود، این گزارش اطلاعاتی را درباره وضعیت برنامه هسته ای ایران در خصوص اقدامات داوطلبانه ایران به عنوان بخشی از برنامه اقدام مشترک است که مورد توافق گروه E۳+۳ و ایران در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ قرار گرفته بود. برنامه اقدام مشترک که در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ به مدت ۶ ماه اجرایی شد مجددا در ۲۴ جولای ۲۰۱۴ تا ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ تمدید شد و بار دیگر در ۲۴ نوامبر تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ تمدید شد.

- ۲آژانس تائید می‌کند که از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴، ایران:

-  در هیچ‌یک از تأسیسات اعلام‌شده خود غنی‌سازی بالاتر از سطح ۵% اورانیوم ۲۳۵ انجام نداده است.

- در هیچ‌یک از تأسیسات اعلام‌شده خود آبشارها در آرایش پیوسته را کار نیانداخته است.

- مقدار ۱۰۸.۴ کیلوگرم از UF۶ غنی‌شده تا میزان ۲۰% اورانیوم ۲۳۵ خود را تا سطح ۵% اورانیوم ۲۳۵ یا پائین‌تر رقیق‌سازی کرده است.

- مقدار ۱۰۰ کیلوگرم از UF۶ غنی‌شده تا میزان ۲۰% اورانیوم ۲۳۵ را برای تبدیل به اکسید اورانیوم در کارخانه تولید صفحات سوختی (FPFP) به فرآیند تبدیل وارد کرده است.

- در کارخانه تولید صفحات سوختی هیچ خط بازفرآوری برای تبدیل مجدد اکسید اورانیوم به UF۶ نداشته است.

- هیچ «پیشرفت بیشتری» در فعالیت‌هایش در کارخانه غنی‌سازی سوخت، کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو (FFEP) یا رآکتور اراک (IR-۴۰) نداشته، از جمله تولید و تست سوخت رآکتور IR-۴۰

- نسخه‌ای به روز شده از پرسشنامه اطلاعات طراحی رآکتور IR-۴۰ ارائه کرده و با آژانس بر سر یک رویکرد پادمانی برای رآکتور (بر اساس نسخه به روز شده پرسشنامه اطلاعات طراحی و تمهیدات پادمانی توافق‌شده در تاریخ ۵ می ۲۰۱۴)، به جمع‌بندی رسیده است؛

-در کارخانه پودر UO۲ غنی‌شده، مقدار ۲۷۲۰ کیلوگرم UF۶ غنی‌شده تا سطح ۵% اورانیوم ۲۳۵ را به فرآیند تبدیل وارد کرده است

- به فعالیت‌های تحقیقات و توسعه غنی‌سازی تحت پادمانی در کارخانه غنی‌سازی آزمایشی سوخت (PFEP)، بدون انباشت کردن اورانیوم غنی‌شده، ادامه داده است.

- در رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR) و تأسیسات تولید رادیوایزوتوپ مولیبدنیوم، یودین و زنون یا هریک از دیگر تأسیساتی که آژانس به آن‌ها دسترسی دارد، فعالیت‌های مرتبط با بازفرآوری انجام نداده است.

- اطلاعات مربوطه و دسترسی مدیریت‌شده به معدن و آسیاب اورانیوم گچین، معدن اورانیوم ساغند و کارخانه تولید اورانیوم اردکان را فراهم کرده است

- به فراهم کردن دسترسی روزانه به تأسیسات غنی‌سازی نطنز و فردو ادامه داده است.

- دسترسی مدیریت‌شده دوره‌ای به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و تأسیسات ذخیره‌سازی را فراهم کرده و اطلاعات مربوطه را ارائه داده است.

- همچنین ایران موارد زیر را در رابطه با نظارت پیشرفته، فراهم کرده است:

* نقشه تأسیسات هسته‌ای و توضیحات مربوط به هریک از ساختمان‌های هر سایت هسته‌ای.

* توضیح ابعاد عملیات‌های جاری در هریک از مکان‌های دخیل در فعالیت‌های مشخص هسته‌ای.

* اطلاعات مربوط به معادن و آسیاب‌های اورانیوم و مواد اولیه.

۳ - آژانس تائید می‌کند که از تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۱۴، ایران:

- مقدار ۴۰.۲ کیلوگرم U۳O۳ را برای تبدیل به UF۶ غنی‌شده تا سطح ۲۰% اورانیوم ۲۳۵ جهت تولید آیتم‌های سوختی رآکتور تحقیقاتی تهران، استفاده کرده است؛

-  مقدار ۰.۰۸۴ کیلوگرم U۳O۳ را برای تبدیل به UF۶ غنی‌شده تا میزان ۲۰% اورانیوم ۲۳۵ جهت سوخت صفحات کوچک سوختی برای تولید Mo مصرف کرده است.

- حدود ۴۱۱۸ کیلوگرم UF۶ غنی‌شده تا حد ۲% اورانیوم ۲۳۵ را تا میزان اورانیوم طبیعی رقیق کرده است.