سایت الف خطاب به حسین شریعتمداری: اشتباه خود را پس بگیرید

سایت الف نوشت:

 آقای شریعتمداری در سرمقاله امروز روزنامه کیهان دلایل متعددی بر ضرورت ارائه فکت شیت ایرانی ارائه کرده اند که به نظر می رسد در بسیاری موارد دلایل محکم و قابل اعتنایی محسوب می شود اما نکته مهمی که در این یادداشت ذکر شده است و باعث شد دلایل مطرح شده در یادداشت را تحت الشعاع خود قرار دهد، ناممکن دانستن خبر مجوز دادن رهبرانقلاب به عدم انتشار فکت شیت می باشد.

«اخیرا، شایعه‌ای در برخی از محافل مطرح شده است که هر چند رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انتشار فکت‌شیت ایرانی تاکید ورزیده‌اند ولی پس از توضیح و درخواست تیم مذاکره‌کننده با عدم انتشار آن موافقت فرموده‌اند! بدیهی است که این نکته نمی‌تواند صحت داشته باشد و به نظر می‌رسد انتشار آن به منظور پیشگیری از درخواست دلسوزان برای انتشار برگه تفسیری بوده است! چرا که اولا به دلایل ذکر شده، انتشار فکت‌شیت ایرانی برای پیشگیری از سوءاستفاده حریف، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و ثانیا؛ حضرت آقا، تاکید فرموده‌اند که هرگز آنچه آشکارا اعلام می‌کنند با آنچه در نهان اعتقاد دارند، تفاوت و دوگانگی ندارد. البته به یقین مسائلی وجود دارد که اعلام علنی آن را به مصلحت نمی‌دانند و این، طبیعی و منطقی و در انطباق با مصالح عالی نظام و مردم نیز هست، اما به فرموده صریح حضرت ایشان، حالت اول، یعنی تفاوت نظر اعلام شده با آنچه در جلسات خصوصی مطرح می‌فرمایند، ناممکن است.» (روزنامه کیهان ۹۴/۲/۱)

 بنای این نوشته تایید یا رد نظر خبر مذکور نیست چرا که مسئولیت این مساله با دفتر رهبر معظم انقلاب است بلکه غرض فقط ذکر این نکته است که آقای شریعتمداری در «ناممکن» دانستن این اتفاق برپایه این استدلال که تفاوتی بین اظهارات علنی و نهانی رهبر انقلاب نیست دچار یک اشتباه کوچک شده اند و آن این نکته است که رهبری تا کنون در هیچ جلسه علنی بر انتشار فکت شیت تصریح نکرده اند بلکه ایشان در سخنرانی مهم شان در دیدار مداحان بر مطلع کردن مردم از جزئیات و واقعیات تاکید داشتند: « من به خود مسئولین هم این را گفته‌ام همین چند روز؛ مسئولین باید بیایند مردم را و بخصوص نخبگان را از جزئیّات و واقعیّات مطّلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم.»

از این بیانات روشن می شود آنچه رهبری بر آن تاکید داشته اند در جریان قراردادن مردم از جزئیات است نه الزاما ارائه فکت شیت رسمی. لذا به نظر می رسد آقای شریعتمداری در ناممکن دانستن عدم تاکید رهبری مبنی بر انتشار فکت شیت ایرانی دچار یک خطای کوچک شده اند که البته منتج به اشتباهی تاثیرگذار در فضای عمومی کشور شده است و پیشنهاد می شود ایشان این اشتباه کوچک را اصلاح کنند.

 

 

1717

کد N798260