واکنش اخوان المسلمین به صدور حکم ۲۰ سال حبس برای محمد مرسی

سیاسی

کمیته حقوقی اخوان المسلمین مصر از احتمال ارائه شکایت درخصوص صدور حکم ۲۰ سال حبس برای محمد مرسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، کمیته حقوقی اخوان المسلمین در واکنش به صدور حکم ۲۰ سال حبس برای «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده مصر و چند تن از اعضای اخوان المسلمین اعلام کرد که  این کمیته در خصوص صدور چنین حکمی شکایت خواهد کرد.

دادگاه جنایی قاهره مرسی را به اتهام دست داشتن در کشتار تظاهرات کنندگان در مقابل کاخ ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.