محمد مرسی به ۲۰ سال حبس محکوم شد

سیاسی

رئیس جمهوری برکنار شده مصر به اتهام دست داشتن در کشتار تظاهرکنندگان در مقابل کاخ ریاست جمهوری به ۲۰ سال حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دادگاه جنایی قاهره «محمد مرسی» رئیس جمهوی برکنارش شده مصر و چند نفر دیگر از اعضای جریان اخوان المسلمین را به اتهام دست داشتن در کشتار شرکت کنندگان در تظاهرات در مقابل کاخ ریاست جمهوری در دسامبر ۲۰۱۲ به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.