فیلم/ نجات مهاجران غیرقانونی در سواحل یونان

سیاسی

قایقی حامل ۵۰ مهاجر غیرقانونی در سواحل یونان در نزدیکی «رودآیلند» گرفتار حادثه شد که در جریان آن دو نفر کشته شدند اما گارد ساحلی یونان مابقی مسافران این قایق را نجات داد.

فیلم/ نجات مهاجران غیرقانونی در سواحل یونانقایقی حامل ۵۰ مهاجر غیرقانونی در سواحل یونان در نزدیکی «رودآیلند» گرفتار حادثه شد که در جریان آن دو نفر کشته شدند اما گارد ساحلی یونان مابقی مسافران این قایق را نجات داد.