بیانیه مشترک آمریکا، انگلیس و سوئد در خصوص انتخابات سودان

سیاسی

آمریکا، انگلیس و سوئد با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که دولت سودان در برگزاری انتخابات اخیر در این کشور شکست خورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، آمریکا، انگلیس و سوئد در یک بیانیه مشترک انتخابات اخیر سودان را غیر شفاف توصیف کردند.

در این بیانیه اعلام شده است که دولت سودان در برگزاری این انتخابات شکست خورده است.

آمریکا، انگلیس و سوئد همچنین از شکست دولت سودان در برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و در فضای مناسب اظهار تاسف کردند.

در این بیانیه همچنین اعلام شده است که محدودیتهای زیادی بر تحقق حقوق سیاسی و آزادیهای سیاسی مردم سودان اعمال شده است و برگزاری این انتخابات را نمی توان منعکس کننده اراده مردم سودان دانست.

سودان طی هفته گذشته شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بوده است که رسانه ها اقبال مردم از این انتخابات را بسیار ضعیف اعلام کرده اند.

 این در حالی است که برخی گمانه زنیها حاکی از احتمال پیروزی مجدد «عمر البشیر» رئیس جمهوری سودان در این انتخابات را دارد که از ۲۶ سال پیش تاکنون این سمت را بر عهده دارد.