برنادت میهان:

ایران نفوذ و کنترل چندانی بر حوثی‌های یمن ندارد

سیاسی

«برنادت میهان» سخنگوی مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: ایران نفوذ و کنترل چندانی بر حوثی های یمن ندارد اما ما در حال ارزیابی این اتهام هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با انتشار خبر اعزام ناوهای آمریکایی به خلیج عدن روزنامه هافینگتون پست از بدست آمدن مدارکی جدید خبر داد که نشان می دهد آنگونه که جنگ طلبان ادعا می کنند ایران در پس تحولات یمن نیست.

شاید اغلب کارشناسان گمان کنند که حوثی های یمن گروهی هستند که از جانب ایران حمایت شده و دستورات تهران را به اجرا گذاشته و وارد یک جنگ نیابتی شده اند اما مدارک جدیدی بدست آمده که نشان می دهد ایران ارتباط چندانی با حوثی های یمن ندارد. 

بر اساس این مدارک ایران حتی در سال گذشته حوثی ها را از تصرف صنعا (پایتخت یمن) برحذز داشته بود. 

در همین رابطه «برنادت میهان» سخنگوی مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: ایران نفوذ و کنترل چندانی بر حوثی های یمن ندارد اما ما در حال ارزیابی این اتهام هستیم. 

به نوشته هافینگتون پست، پیش از این سرویس های اطلاعاتی آمریکا بارها هشدار داده بودند که تحولات یمن جنگ داخلی هستند و نه یک میدان جنگ که ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در آن وارد جنگ شده باشند.