ممانعت از ارسال کمک­های درمانی صلیب سرخ به مردم مأرب

سیاسی

اجازه دسترسی به شهر مأرب در مرکز یمن در حالی که عده­ زیادی از مردم این منطقه نیاز فوری به کمک­های درمانی دارند به کمیته­ بین­المللی صلیب سرخ داده نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن، «سدریک شوایتزر» رئیس نمایندگی کمیته­ بین­المللی صلیب سرخ در صنعا گفت:ما از عدم دسترسی به مأرب بسیار متأسفیم. بیمارستان­های آنجا تجهیزات درمانی کافی را در اختیار ندارند و زخمی­های مبارز و غیرنظامی درمان لازم را دریافت نمی­کنند.

وی تأکید کرد: ما درخواستمان را برای یک آتش­بس بشردوستانه­ی 24 ساعته تکرار می­کنیم. ما از تمامی طرفین درگیری می­خواهیم تا اجازه دسترسی به موقع به تمامی مناطق متأثر از درگیری را بدهند و این دسترسی را تسهیل کنند تا ما بتوانیم ­کمک­های درمانی بسیار ضروری را ارسال کنیم. شرایط انسانی لحظه به لحظه وخیم­­تر می­شود.

بر این اساس جان، سلامت جسمی و کرامت همه انسان­ها باید مورد احترام قرار گیرد. زخمیان نظامی و غیرنظامی به­طور یکسان باید مراقبت­های درمانی لازم را دریافت کنند و تأسیسات درمانی باید مورد حمایت قرار گیرد. همچنین، باید به آنها که به دنبال مکانی امن­تر هستند اجازه­ جابه­جایی داده شود. آن­ها که تصمیم به ماندن بگیرند یا توانایی خارج شدن را نداشته باشند نیز تحت حمایت حقوق بین­المللی بشردوستانه باقی خواهند ماند.