فیلم/در بحرین چه می گذرد

سیاسی

بین الملل: فیلمی در یکی از سینماهای شهر سیاتل در واشنگتن به نمایش درآمد که عنوان آن شاهد بحرین نام دارد و نمایش دهنده درد و رنج ملت بحرین بود.

فیلم/در بحرین چه می گذردبین الملل: فیلمی در یکی از سینماهای شهر سیاتل در واشنگتن به نمایش درآمد که عنوان آن شاهد بحرین نام دارد و نمایش دهنده درد و رنج ملت بحرین بود.