افخم خبر داد:

احضار کاردار عربستان سعودی به وزارت امور خارجه

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: به دنبال حملات هوایی روز جاری به اهداف نزدیک به سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا، کاردار عربستان سعودی در تهران بعد از ظهر امروز به وزارت امور خارجه احضار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم گفت: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: به دنبال حملات هوایی روز جاری به اهداف نزدیک به سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا، کاردار عربستان سعودی در تهران بعد از ظهر امروز به وزارت امور خارجه احضار و یادداشت رسمی اعتراض کشورمان به وی تسلیم شده است.

مرضیه افخم با اشاره به اینکه کارداراز سوی رئیس اداره خلیج فارس احضار شده است، اضافه کرد: مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به کاردار ابلاغ و خواستار توضیح روشن دولت عربستان سعودی می باشیم.

سخنگوی وزارت  امور خارجه مسئولیت مستقیم و بین المللی عربستان و کشورهای مشارکت کننده در حملات هوایی در زمینه  هرگونه خسارت احتمالی و لزوم تضمین سلامت و امنیت دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران در یمن را مورد تاکید قرار داد.