در گفتگو با مهر اعلام شد:

«فرج کمیجانی» رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شد

سیاسی

کمیجانی گفت: در جلسه روز گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، دوستان بنده را به عنوان رئیس دوره ای شورا به مدت سه ماه(تا پایان تیرماه) انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر «فرج کمیجانی» به عنوان رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات انتخاب شد.

کمیجانی که امروز دبیر کلی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را عهده دار است، ریاست دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را برعهده گرفته است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر اظهار کرد: در جلسه روز گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، دوستان بنده را به عنوان رئیس دوره ای شورا به مدت سه ماه(تا پایان تیرماه) انتخاب کردند.

گفتنی است تا پیش از این «محمد خون چمن» دبیر کل حزب جوانان ایران اسلامی که در کسوت یک روحانی نیز است، ریاست دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را عهده دار بود.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات متشکل از ۱۴ حزب و تشکل سیاسی است که به صورت دوره ای ریاست آن برعهده یکی از فعالان احزاب عضو شورا قرار داده می شود.