بشار اسد:

دستگاه‌های اطلاعاتی سوریه و فرانسه با یکدیگر در ارتباط هستند

سیاسی

رئیس‌جمهور سوریه در گفتگو با تلویزیون دولتی فرانسه از وجود تماس‌هایی میان دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه و سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در گفتگو با تلویزیون دولتی فرانسه با اعلام اینکه تماس هایی میان دستگاه های اطلاعاتی دو کشور وجود دارد، گفت: اخیرا با یک هیأت متشکل از مقامات اطلاعاتی فرانسه در دمشق دیدار و گفتگو کردم.

وی با بیان اینکه تاکنون همکاری مشترکی میان دستگاه های اطلاعاتی دو کشور صورت نگرفته است، تصریح کرد: برقراری این نوع همکاری مشترک مستلزم اراده ای حقیقی در دو طرف است.

رئیس جمهور سوریه در گفتگو با تلویزیون فرانسه همچنین اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر استفاده نظامیان سوری از بشکه های انفجاری را قویا تکذیب کرد.