انتقاد پارلمان افغانستان از تاثیر منفی پیمان امنیتی با آمریکا

سیاسی

پس از وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان، پارلمان این کشور با انتقاد از امضای پیمان نامه امنیتی کابل ـ واشنگتن، این پیمان نامه را در آوردن صلح و ثبات به افغانستان بی تاثیر خواندند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، نمایندگان پارلمان افغانستان با ابراز نگرانی از اوضاع امنیتی کشور گفتند: قبل از امضای پیمان نامه امنیتی با واشنگتن، تنها مشکل ناامنی افغانستان مخالفان مسلح داخلی بودند اما اکنون جنگجویان خارجی نیز به تهدید های امنیتی کشور اضافه شده است.

پارلمان افغانستان با اشاره به روند گروگانگیری و ربودن افراد بی گناه توسط افراد مسلح اظهار داشتند: امضای این پیمان نامه هیچ تاثیری در بهبود اوضاع افغانستان نداشته بلکه منجر به تشدید ناامنی ها و وخامت اوضاع شده است.