با حمایت رئیس قوه مقننه؛

طرح تشکیل سازمان مبارزه بامفاسد اقتصادی در کمیسیون مشترک تصویب شد

سیاسی

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی از تصویب این طرح در کمیسیون مشترک با حمایت ریاست مجلس خبر داد.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیون‌های فرهنگی و اقتصادی با حضور ریاست مجلس تصویب شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه این طرح دارای ۴۵ ماده است گفت: به موجب این طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر رئیس قوه قضائیه در راستای کارآمدی امر مبارزه با فساد تشکیل خواهد شد.

نماینده مردم طرقبه ادامه داد: تعداد مورد نیاز از ضابطین خاص که تجربه، توان و انگیزه مبارزه با فساد را دارند و همچنین تعداد مورد نیاز از قضات خوش سابقه، مجرب و قاطع در امر مبارزه با فساد در این سازمان گرد هم خواهند آمد.

عضو کمیسیون قضایی اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی این طرح، رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از تایید رهبر انقلاب توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.

وی ادامه داد: به موجب این طرح مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی برای شناسایی گلوگاه‌های  فساد در راستای پیشگیری تشکیل می‌شود و سیستم هوشمندی در کشور به همین منظور ایجاد خواهد شد.

دهقان افزود: در صورت تصویب نهایی این طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی موظف است زمینه استفاده از عموم مردم برای افشار مفاسد اقتصادی را فراهم سازد و از همه کسانی که در افشای مفاسد به سازمان کمک می کند حفاظت و حمایت معنوی و مادی خواهد شد.

عضو کمیسیون قضایی ادامه داد: در صورت تصویب نهایی این طرح، از شاهدانی که برای افشای فساد حاضر به همکاری هستند و همچنین از ضابطان و قضات حمایت همه جانبه به عمل می آید.

وی افزود: همچنین برخی از دانشگاههای ذیربط موظف خواهند شد ضابطین و قضات مورد نیاز را برای مبارزه با فساد در مقطع کارشناسی ارشد تربیت کنند.

رئیس کمیسیون مشترک گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، کلیه پرونده های مفاسد اقتصادی کلان در دادسراها و دادگاههای این سازمان بررسی خواهد شد و پرونده های معمولی در دادگستری های معمولی بررسی می شود.

وی گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح کلیه مقاماتی که به فساد اقتصادی متهم می شوند و برای آنان کیفرخواست تنظیم می شود تا زمان نهایی شدن پرونده از مقام خود تعلیق می شوند.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: رئیس قوه مقننه به تصویب این طرح کمک کردند و با رئیس قوه قضائیه هم گفتگوهایی صورت گرفته و ایشان نیز با کلیات طرح موافقند، در جزئیات ملاحظاتی دارند که به زودی طی یک جلسه ای نظرات تخصصی ایشان جهت اصلاح نهایی طرح اخذ خواهد شد.