عادل عبدالمهدی:

مقدم شمردن دشمنی با ایران و شیعه اشتباهی خطرناک است

سیاسی

وزیر نفت عراق با اشاره به هجمه برخی گروه های علیه ایران و شیعه و مقدم شمردن آن بر مبارزه با داعش آن را اشتباهی خطرناک توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شبکه السومریه، عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق اعلام کرد: برخی از گروههای داخلی و خارجی همچنان برخی اهداف را به موازات مبارزه با داعش مهم می دانند و این اشتباهی خطرناک است که برخی کشورها و گروهها مرتکب می شوند.

وی افزود: برخی مبارزه با ایران یا شیعه را در اولویت قرار می دهند درحالی که حوادث دوره های گذشته انحراف این گرایش ها و خطر مطرح کردن و نتایج آن حتی بر کسانی که در این مسیر حرکت می کنند، آشکار شده است.

عبدالمهدی تاکید کرد: بهتر است کسانی که این موضوعات را مطرح می کنند تاریخ را مورد توجه قرار دهند که این انحرافات به کجا ختم شده است و آنها بازندگان اساسی به سبب این سیاست ها بوده اند.