هیات منصفه مطبوعات اعلام کرد

هفته‌نامه متن مجرم شناخته شد

هیات منصفه مطبوعات مدیر مسئول هفته نامه متن را مجرم تشخیص داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، جلسه رسیدگی به پرونده هفته‌نامه متن صبح امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد.

پرونده هفته نامه متن به اتهام انتشار زمینه هفته نامه بدون ذکر نام مدیر مسئول ، توهین و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر تشکیل شده بود در هر 3 مورد اتهامی به اتفاق آراء مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.

همچنین پرونده سایت الف که در شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی جلالی برگزار شده بود متهم درخواست استمحال کرد که مورد موافقت دادگاه و هیات منصفه مطبوعات قرار گرفت.

انتهای پیام

کد N795513