راشاتودی خبر داد:

سرمایه گذاری میلیونی فرانسه برای مقابله با تحرکات ضد صهیونیستی

سیاسی

دولت فراسنه از اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو بودجه برای مقابله با تحرکات نژادپرستانه بویژه اقدامات ضد صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار راشاتودی، هر چند اعلام شده که این بودجه صرف مقابله با اقدامات نژادپرستانه، یهودی ستیزی و اسلام هراسی می شود اما به نظر می رسد بخش اعظم این پول صرف مقابله با اقدامات ضد صهیونیستی شود. 

فرانسه در ماه های اخیر بویژه ار ابتدای سال جاری میلادی با افزایش اقدامات نژادپرستانه مواجه شده بطوریکه در ماه های ژانویه و فوریه اسلام هراسی در این کشور افزایش چشمگیری داشت که دلیل آن حمله افراطیون به دفتر مجله شارلی ابدو بود. 

همین امر بهانه ای شده تا گروه های یهودی خواستار افزایش حمایت دولت فرانسه از خود در برابر اقدامات نژادپرستانه شوند. 

بر اساس آمارهای موجود در سایت های غربی، هفت میلیون نفر از جمعیت فرانسه را یهودیان و چهار میلون و ۷۰۰ هزار نفر آنها را مسلمانان تشکیل می دهند.