کابینه افغانستان تکمیل شد

افغانستان

پس از آن که ۱۶ نامزد وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان از مجلس نمایندگان این کشور عصر شنبه 18 آوریل، رای اعتماد گرفتند، عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت از این اقدام مجلس نمایندگان استقبال کرد.


به گزارش وب سایت شبکه العربیه ، عبدالله عبدالله پس از رای اعتماد به وزرای پیشنهادی اش به مجلس گفت: "کابینه تکمیل شد؛ زمان ثبات سیاسی و امنیتی کشور فرا رسیده است".

به گزارش خبرگزاری های افغانستان، درست پس از هفت ماه، اکنون کابینه حکومت وحدت ملی تکمیل شد و ۱۶ نامزد وزیر کابینه به گونه ای بی سابقه از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند.
عبدالله عبدالله به رسانه ها گفته است پس از گرفتن رای اعتماد، تطبیق برنامه های ملی این وزرا در شرایط کنونی برای افغانستان مهم و سرنوشت ساز است.

رییس اجرایی افغانستان گفت تصمیم مجلس نمایندگان در خصوص وزرای کابینه، در وضعیت امنیتی و سیاسی کشور مهم است و اکنون زمان ثبات سیاسی و امنیتی افغانستان فرا رسیده است تا حکومت وحدت ملی تلاش های همه جانبه را به کار برد.

آقای عبدالله خاطرنشان کرد که حکومت وحدت ملی نامزد وزارت دفاع ملی و ریاست های مستقل در کشور را اشخاص متخصص و با مسلک، تعیین خواهند کرد.

به گفته این مقام ریاست اجرایی، پس از تکمیل کابینه، تعیین والیان در اولویت کاری حکومت قرار گرفته است.
 
52261

کد N795430