الشرق الاوسط خبر داد:

اعلام آمادگی میشل سلیمان برای نامزدی درانتخابات ریاست جمهوری

سیاسی

رئیس جمهوری پیشین لبنان یک سال پس از اتمام دوره ریاست جمهوری اش برای نامزدی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ا علام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل زا روزنامه الشرق الاوسط، «میشل سلیمان» رئیس جمهوری پیشین لبنان با گذشت حدود یک سال از پایان دوره ریاست جمهوری شش ساله اش در لبنان برای نامزدی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام آمادگی کرده است.

وی توافق گروههای سیاسی لبنانی را بر سر نامزدی اش یکی از شروط تحقق این امر دانسته است.

جریان المستقبل لبنان نیز اعلام کرده است که اگر سلیمان شانسی برای تصدی مجدد ریاست جمهوری در اختیار داشت پیش از اتمام دوره ریاست جمهوری اش این زمان تمدید می شد.

این در حالی است که تاکنون استقبال آشکاری از اظهارات اخیر میشل سلیمان درخصوص نامزدی مجدد وی در انتخابات ریاست جمهوری صورت نگرفته است.

بیش از یک سال است که لبنان در خلاء ریاست جمهوری به سر می برد.