فیلم/ ادامه بمباران زیرساخت های یمن توسط عربستان سعودی

سیاسی

بین الملل: حملات جنگنده های عربستان سعودی به زیرساخت های یمن همچنان ادامه دارد.

فیلم/ ادامه بمباران زیرساخت های یمن توسط عربستان سعودیبین الملل: حملات جنگنده های عربستان سعودی به زیرساخت های یمن همچنان ادامه دارد.