تشکراشرف غنی و عبدالله ازپارلمان برای رای اعتمادبه وزرای پیشنهادی

سیاسی

اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رهبران دولت وحدت ملی افغانستان از پارلمان این کشور به خاطر رای اعتماد به وزرای پیشنهادی قدردانی و تشکر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه ای از اعتماد نمایندگان پارلمان افغانستان قدردانی کرد و برای وزرای جدید دولت در راستای خدمتگزاری به مردم آرزوی توفیق نمود.

دکتر عبدالله عبدالله نیز به صورت جداگانه از اعضای پارلمان تشکر و قدردانی کرد.

پارلمان افغانستان دیروز به ۱۶ وزیر پیشنهادی دولت اشرف غنی رای اعتماد داد تا غیر از یک وزارتخانه (وزارت دفاع ملی) کابینه اشرف غنی پس از هفت ماه کامل شود.