با رای مجلس؛

نحوه تصویب یکجای طرح‌های با بیش از 50 ماده مشخص شد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) نحوه تصویب یکجای طرح‌ها و لوایح دارای بیش از 50 ماده را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده هشت این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن با درخواست یک دوم نمایندگان و رای دو سوم مجلس امکان تصویب یک جای طرح‌ها و لوایح دارای بیش از 50 ماده وجود خواهد داشت.

در این ماده همچنین آمده است: طرح‌ها و لوایحی که بیش از 50 ماده، تبصره با جزء داشته باشد، پس از تصویب کلیات، تا قبل از پایان رسیدگی به جزئیات چنانچه بیش از یک‌دوم مجموع نمایندگان با ارائه درخواست کتبی به هیات رئیسه مجلس تقاضای تصویب کل یا بیش از 50 ماده یا تبصره یا جزء مشخص از طرح و لایحه را بدون طرح پیشنهادهای چاپ شده داشته باشند. در این صورت با صحبت یکی از درخواست‌کنندگان و صحبت دو مخالف و دو موافق به ترتیب یک مخالف و یک موافق هر کدام حداکثر 5 دقیقه پیشنهاد تصویب کل مواد یا مواد و یا تبصره‌ها و اجزای تعیین‌شده به رأی گذاشته می‌شود، در صورت تصویب مجلس با رأی دوسوم نمایندگان حاضر در همان جلسه یا جلسه بعدی، کل مواد یا مواد یا تبصره‌ها و یا اجزای مشخص شده به ترتیب توسط یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس به صورت کامل قرائت می‌شود. سپس 5 نفر مخالف و 5 نفر موافق از نمایندگان به ترتیب یک مخالف و یک موافق و در صورت لزوم نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هر کدام حداکثر 10 دقیقه صحبت می‌نمایند و سپس رأی‌گیری با رأی دوسوم نمایندگان حاضر به‌عمل می‌آید. در صورت تصویب کل مواد، مصوبه مجلس در اجرای اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و چنانچه مواد یا تبصره‌ها یا اجزای مشخص شده به تصویب برسند، مابقی مواد یا تبصره‌ها یا اجزا طبق ماده 151 رسیدگی می‌شود و در صورت عدم تصویب کل مواد یا بیش از 50 ماده یا تبصره یا جزء مشخص، پیشنهادهای جدید در جلسه پذیرفته می‌شود و یا تعدادی از مواد یا تبصره‌ها یا اجزا به تشخیص رئیس جلسه برای رسیدگی به کمیسیون اصلی ارجاع می‌گردد و برای باقیمانده مواد یا تبصره‌ها یا اجزا تصمیم‌گیری می‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده 9 طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مقرر کردند ماده 155 آیین‌نامه و تبصره یک آن در مورد ترتیب رسیدگی به پیشنهادها در جریان بررسی جزئیات طرح‌ها و لوایح از متن آیین‌نامه داخلی مجلس حذف شود.

همچنین به موجب ماده 10 این طرح، ماده 156 آیین‌نامه که در آن آمده بود اصلاحاتی که در ماده‌ای پیشنهاد می‌شود قبل از خود ماده درباره آنها در مجلس رای گرفته می‌شود نیز از متن آیین‌نامه داخلی مجلس حذف شد.

انتهای پیام

کد N794970