نگرانی آمریکا از اقدام ایران در مبارزه با دزدان دریایی

سیاسی

ایران که از چند سال قبل برای مقابله با پدیده دزدی دریایی عملیات دریایی خود را آغاز کرده، اخیرا با واکنش منفی برخی مقامات آمریکایی مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عربستان سعودی که با حمایت آمریکا تجاوز خود به یمن را همچنان ادامه می دهد نگران عملیات مقابله با دزدان دریایی است که توسط ایران در حال انجام است. 

در همین رابطه پایگاه خبری هیل، با اشاره به اقدام هفته گذشته ایران در اعزام یک ناوگان جدید برای مقابله با پدیده دزدی دریایی به نقل از برخی مقامات آمریکایی که اشاره ای به نام آنها نکرده مدعی شده که این کشتی ها حامل تسلیحات برای انصارالله یمن است و این امر می تواند موجب تشدید تنش ها میان ایران و عربستان شود. 

شورای امنیت سازمان ملل در هفته گذشته با تصویب قطعنامه ای صادرات تسلیحات به یمن را ممنوع کرد و به نظر می رسد عربستان سعودی در نظر دارد با فرافکنی در مورد عملیات ناوهای ایرانی در آبهای بین المللی که مشغول مقابله با پدیده دزدی دریایی هستند، تهران را متهم به ارسال سلاح به  یمن کنند.