انتقاد روزنامه مردمسالاری از دولت:نیمی از مدیران دولتی در استانها بازماندگان دولتهای نهم و دهم هستند

روزنامه مردمسالاری نوشت:

با روي کار آمدن دولت تدبير‌واميد که اصلاح‌طلبان در آن نقش‌آفريني بي‌بديلي داشتند همگان را باور براين بود که دوران عسرت وغربت اصلاحات واصلاح‌طلبي به سر آمده و ازاين پس با تدبير و درايت روحاني، اصلاح‌طلبان به عنوان بخش عظيمي‌از جامعه صدايشان شنيده خواهد شد‌. پيروزي حاصله در 24خرداد92 در برخي مواقع به نام اصلاح‌طلبان وبه کام اصولگرايان تندرو رقم خورد. مثلا انتخاب مديران ارشد بعضي استان‌ها آن طور که بايد با سياست‌هاي اعلامي‌دولت تدبيرواميد همسو نيست که وقايع رخ داده در برخي استان‌ها و شهرستانها صحت اين ادعارا اثبات مينمايد .درنتيجه اصلي‌ترين ياران دولت که همان اصلاح‌طلبان واهالي تدبيرواميد بودند در بعضي مناطق به بوته نسيان وفراموشي سپرده شدند‌. به اين ترتيب شايد بتوان گفت وضعيت اصلاحات واصلاح‌طلبي در برخي استان‌ها از دولت‌هاي‌ نهم و دهم اگر بدتر نباشد يقينا بهتر نيست؛ علي‌الخصوص در شهرهاي کوچک ودورافتاده که عمده رأي دکتر روحاني از اين مناطق بوده است و وضعيت به گونه‌اي پيش مي‌رود که گويا در اين مملکت هيچ اتفاقي رخ نداده است وبه قول معروف‌: «نه خاني آمده و نه خاني رفته» ودر برهمان پاشنه مي‌چرخد .

اين امر در طول يکسال‌و‌نيم پيش همچنان ادامه داشته و همه تلاش‌هاي صورت پذيرفته از سوي اصلاح‌طلبان را ناديده گرفته و وجودشان را انکار نمودند‌؛ و گويا صداي اصلاح‌طلبان شهرستان نشين از سوي دولت تدبير‌و‌اميد شنيده نمي‌شود.ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که پس از گذشت بيش‌از 20ماه از استقرار دولت يازدهم در مرکز استان وشهرستانها شايد بيش‌از نيمي ‌از مديران را هنوز مديران دولت‌هاي نهم ودهم تشکيل مي‌دهند وگوش شنوايي هم به اعتراضات وجود ندارد. مديران ارشد وزارت کشور و مسئولان متولي سياست داخلي بايد از اين نکته غافل نشوند که امسال سال انتخابات سرنوشت ساز مجلس دهم وخبرگان رهبري مي‌باشد اگر چنانچه امروز صداي اصلاح‌طلبان شهرستان نشين ونيروهاي عقبه اجتماعي دولت را نشنوند يقين داشته باشند که در انتخابات اسفند 94 سرنوشت به گونه‌اي ديگر والبته ناخوشايند رقم خواهد خورد.

 

 

17302

کد N794711