فیلم/ برگزاری رزمایش ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه

سیاسی

سه عضو از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اقدام به برگزاری رزمایش مشترک در نزدیکی مرزهای روسیه کردند.

در حالیکه تنش های میان روسیه و ناتو در بالاترین حد خود قرار دارد لتونی، لیتوانی و استونی در نزدیکی مرزهای روسیه اقدام به برگزاری رزمایش مشترک کرده اند. این رزمایش از روز پنجشنبه آغاز شده است. 

فیلم/ برگزاری رزمایش ناتو در نزدیکی مرزهای روسیهسه عضو از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اقدام به برگزاری رزمایش مشترک در نزدیکی مرزهای روسیه کردند.