تجمع معترضان در مقابل ساختمان پارلمان افغانستان

سیاسی

خانواده های ۳۱ مسافر ربوده شده، فعالین مدنی و مردم با تجمع در مقابل ساختمان پارلمانافغانستان مانع رفتن برخی از نمایندگان به صحن مجلس شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، نمایندگان پارلمان افغانستان امروز در حالی روند رای گیری به وزرای پیشنهادی دولت را آغاز کردند که خانواده های ۳۱ مسافر ربوده شده، فعالین مدنی و تعداد زیادی از مردم به نشانه اعتراض به بی توجهی مسئولین در قبال افراد ربوده شده، در مقابل ساختمان پارلمان تجمع کردند.

اعتراض کنندگان با تجمع در مقابل درهای ورودی پارلمان مانع رفتن برخی از نمایندگان از جمله عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس پارلمان این کشور به داخل ساختمان شدند.

برخی از نمایندگان پارلمان با مردم صحبت کرده و سعی در آرام کردن آنها داشتند و فعلا همه نمایندگان پارلمان افغانستان مشغول رای دهی به وزاری پیشنهادی دولت هستند.

معترضان می گویند تا زمانی که صدایشان شنیده نشود و مسئولین فکری به حال افراد ربوده شده نکند محل را ترک نمی کنند.

قرار است روز دوشینه همین هفته مجلس افغانستان موضوع ۳۱ مسافر ربوده شده را به طور ویژه بررسی کند.