تعهد آمریکا و ایتالیا بر همکاری علیه تهدیدات ناشی از ناآرامی‌های لیبی

کد N793927