محکومیت 12 ساله برای عامل سوء قصد به جان اردوغان

سیاسی

دادگاه استانبول مردی را که سال گذشته تلاش کرد تا رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه را هدف قرار دهد، به 11 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد.

به گزارش رویترز، فرهات ییلدیز سال گذشته و در زمانی که اردوغان هنوز سمت نخست وزیری ترکیه را در اختیار داشت، تلاش کرده بود تا وی را هدف گلوله قرار دهد ولی موفق نشده بود.

سال گذشته و در زمانی که اردوغان از یک میتینگ سیاسی حزب حاکم عدالت و توسعه خارج می شد، فرهات ییلدیز به سمت وی تیراندازی کرد ولی با خوش شانسی گلوله شلیک نشد و با مداخله محافظان اردوغان، فرد مهاجم موفق نشد تا برای بار دوم به سمت نخست وزیر وقت ترکیه تیراندازی کند.

بر این اساس دادگاه رسیدگی به اتهام این فرد، وی را در اتهام سوء قصد علیه یک مقام ارشد ترکیه مقصر شناخته و به تحمل 11 سال و 8 ماه زندان محکوم کرده است.