بشار اسد:

ایدئولوژی وهابیت پایه و اساس تروریسم را در کل دنیا تشکیل می دهد

سیاسی

رئیس جمهوری سوریه با بیان اینکه آمریکا و غرب از تروریسم با عنوان یک برگه سیاسی استفاده می کنند اعلام کرد که وهابیت پایه و اساس تروریسم را در همه دنیا تشکیل می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه، در گفتگو با روزنامه سوئدی اکپرس اعلام کرد که پدیده تروریسم در سوریه نشأت گرفته از چتر حمایتی سیاسی است که برخی از مقامات و کشورها بویژه مقامات و کشورهای غربی آن را فراهم کرده اند.

 وی افزود: پدیده تروریسم هیچ حد و مرزی را نمی شناسد.

رئیس جمهوری سوریه همچنین تاکید کرد که ایدئولوژی وهابیت پایه و اساس تروریسم را در کل دنیا تشکیل می دهد.

اسد همچنین عدم وجود یک نهاد بین المللی که بتواند از استفاده ابزاری برخی کشورها از تروریسم برای دستیابی به مطامع خود جلوگیری کند را یکی از دلایل وجود و گسترش تروریسم دانست.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص میزان توانایی ارتش سوریه تصریح کرد: وارد شدن در هرجنگی صرف نظر از توانایی ارتش و روزآمدی آن، ارتش را ضعیف می کند و این امری است که نه تنها در ارتش بلکه در کل جامعه گرفتار شده در جنگ چه در مسائل اقتصادی چه در مسائل فرهنگی و.... تاثیر خود را خواهد گذاشت و ارتش نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی همچنین تاکید کرد که اوضاع میدانی در سوریه هم اکنون تلفیقی از شکستها و پیروزیهاست.

بشار اسد در پاسخ به سوالی درخصوص دستاوردهای ارتش سوریه و حضور تروریستها در ادلب اعلام کرد که دلیل اصلی پیشروی تروریستها در آن حمایت گسترده ترکیه در زمینه نظامی و لوجستیکی و حمایت مالی قطر و عربستان از آنها است.

اسد ضمن اشاره به حمایت قطر، ترکیه و عربستان از تروریسم اعلام کرد: ترکیه، قطر و عربستان کشورهای مستقلی نیستند و دستور کار مشخص و ویژه ای ندارند.

 رئیس جمهوری سوریه در ادامه ضمن اشاره به حمایت غرب از پدیده تروریسم اظهار داشت: مشکل آمریکا و برخی کشورهای عربی در این است که تصور می کنند که می توانند از تروریسم به عنوان برگه سیاسی استفاده کنند اما در واقع نمی دانند که این امر برای خود آنها چقدر خطرناک است.