300 چترباز آمریکایی وارد اوکراین شدند

سیاسی

300 نظامی آمریکایی با هدف آموزش نظامیان اوکراینی وارد این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استریت استارز، ارتش آمریکا با صدور بیانیه ای از ورود حدود 300 چترباز آمریکایی به اوکراین خبر داد.

این نیروها که از اعضای تیپ 173 هوابرد می باشند روز سه شنبه و چهارشنبه وارد یاوریف در غرب اوکراین شدند.

بنا بر این گزارش این نیروها به مدت 6 ماه در اوکراین باقی خواهند ماند و ماموریت آنها آموزش گارد ملی اوکراین برای مقابله با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور است.